Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để nâng cấp tài khoản, nhận đơn hàng nhanh, xử lý khắc phục khi có lỗi phát sinh và còn nhiều hơn thế nữa

Snail Ship avatar
10 bài viết trong bộ sưu tập này
Tác giả: Snail Ship

Tôi có thể sử dụng dịch vụ này tại những thành phố nào

Quy mô của dịch vụ
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước

Tiêu chí đánh giá sao cho người dùng

đánh giá mức độ hài lòng của người dùng trên từng đơn hàng
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước

Ứng dụng bị lỗi

khắc phục sự cố kĩ thuật
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước

Nhận đơn trên hệ thống bị lừa nhờ Snail Ship hỗ trợ

Hỗ trợ khách hàng khi sự cố xảy ra
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước

Tác dụng của nhận nhanh và cách dùng

quyền lợi khi nâng cấp tài khoản VIP
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước

Hệ thống lỗi không nhận được đơn hàng trên facebook

Hướng dẫn khắc phục lỗi
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi không tháo tác gọi trên đơn hàng được

Hỗ trợ xử lý lỗi kĩ thuật trên ứng dụng
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn nâng cấp tài khoản VIP

Hướng dẫn nâng cấp
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước

Nạp tiền qua thẻ điện thoại nhưng chưa nhận được Shell

Dịch vụ nạp tiền qua nhà mạng
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước

Đã chuyển tiền qua tài khoản nhưng vẫn chưa nhận được Shell

Dịch vụ chuyển tiền ngân hàng
Snail Ship avatar
Tác giả: Snail Ship
Cập nhật hơn một tuần trước