Snail Ship vẫn không ngừng nỗ lực để hoàn thiện ứng dụng, nâng cao chất lượng giao nhận hàng hóa dành cho Shipper và Shop tham gia hệ thống.

Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm, bản thân Snail không cung cấp dịch vụ, cũng không phải là đơn vị cung cấp dịch vụ. Snail chỉ đóng vai trò cung cấp nền tảng kết nối, giúp Shop và Shipper tự kết nối với nhau. 

Các đơn hàng được thực hiện  tùy thuộc vào thỏa thuận được thiết lập giữa Shop và Shipper, Snail không tham gia vào thỏa thuận đó và không chịu trách nhiệm trên các đơn hàng.


Snail sẽ hỗ trợ làm trung gian giải quyết khiếu nại giữa các bên, khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng giao nhận hàng trong quá trình sử dụng ứng dụng. 

Hãy chat với Snail trên ứng dụng hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/snailship/để được hỗ trợ giải quyết nhé.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?