Snail cung cấp chức năng tạo lại đơn hàng chưa được thực hiện (trong 2 giờ gần nhất) giúp Shop tiết kiệm thời gian và tìm lại Shipper dễ dàng.

Chức năng này áp dụng với các đơn hàng chưa tìm thấy shipper, đơn hàng hủy, đơn hàng cần thay đổi phí ship.

Để tạo lại đơn hàng, bạn làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

  • Bước 1: Vào mục Danh sách đơn để xem lại lịch sử đơn hàng
  • Bước 2: Tìm đến đơn hàng cần tạo lại, bấm chọn Đặt lại
  • Bước 3: Nhập phí ship điều chỉnh (Có thể nhập tăng phí ship để tìm được shipper nhanh nhất) hoặc có thể giữ nguyên phí ship ban đầu, sau đó bấm chọn Đặt lại.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?