Nếu bạn đã nâng cấp VIP nhưng không xem được lịch sử đơn của Shop, nguyên nhân có thể do gói VIP của bạn đã hết hạn sử dụng.
Bạn vào mục Cá nhân trên ứng dụng, xem lại tình trạng tài khoản và lịch sử giao dịch để kiểm tra còn Tài khoản VIP hay không.

Nếu là Tài khoản thường, bạn vui lòng nạp shell và đăng ký gói VIP tương ứng để tiếp tục kiểm tra lịch sử đơn của Shop.

Nếu vẫn là Tài khoản VIP, bạn vui lòng thoát khỏi ứng dụng sau đó đăng nhập lại để kiểm tra. Hoặc vui lòng thông báo cho Bộ phận CSKH của Snail Ship, thông qua tính năng Hỗ trợ (Chat với Snail) trên ứng dụng để được trợ giúp.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?