Để kiểm tra lại thông tin, tình trạng các đơn hàng đã giao nhận, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

1. Đơn app

2. Đơn Facebook

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?