• Với dịch vụ giao hàng tạm ứng, Hoạt động thanh toán của Shipper với các Shop đặt đơn hàng chủ yếu qua hình thức tiền mặt. 
  • Shipper sẽ tạm ứng đơn hàng cho các Shop sau đó nhận lại từ phía người nhận hàng. 

  • Bạn hoàn toàn có thể từ chối đơn hàng nếu giá trị tạm ứng quá lớn, thông tin người nhận/ gửi không rõ ràng hoặc phí giao hàng thấp tại giờ cao điểm... 
  • Snail Ship vẫn không ngừng nỗ lực để hoàn thiện ứng dụng, nâng cao uy tín dành cho cả Shipper và Shop tham gia hệ thống
Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?