Shipper có thể Bỏ qua/Từ chối đơn hàng nếu gặp một trong các tình huống sau đây:

  • Thông tin người nhận, người gửi/shop không rõ ràng.
  • Hàng hóa bọc kín không xác định được mặt hàng hoặc hàng hóa cấm, trái quy định của pháp luật.
  • Shop trả phí giao hàng thấp trong thời gian giờ cao điểm.
  • Giá trị tạm ứng đơn hàng cao vượt ngoài khả năng chi trả.
Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?