Khi Shipper đến nhận hàng, Shop và Shipper nên thỏa thuận và thông báo trước với nhau về việc bên nào sẽ thanh toán cước phí vận chuyển.

Nếu Shipper thu cước phí 2 lần do Shop hoặc người nhận không biết bên kia đã thanh toán, hoặc do Shipper cố tình thu thêm so với cước phí ban đầu, vui lòng thông báo cho Bộ phận CSKH, cung cấp thông tin Đơn hàng/Shipper thông qua Fanpage https://www.facebook.com/snailship/ hoặc trên tính năng Hỗ trợ (Chat với Snail) của ứng dụng.
Snail Ship sẽ hỗ trợ làm trung gian giải quyết.
Việc giải quyết được thực hiện từng bước theo quy định tại Quy trình Xử lý khiếu nại 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?