Trong trường hợp Shipper có thái độ không tốt với khách hàng, Shop có thể đánh giá và chấm điểm Shipper trên ứng dụng, kèm theo ghi chú về sự việc ngay sau khi việc giao hàng kết thúc.
Đánh giá Shipper của Shop rất quan trọng đối với Snail Ship vì qua đó chúng tôi có thể nâng cao chất lượng đội ngũ Đối tác Shipper nói riêng và dịch vụ nói chung.

Trong trường hợp, sự việc cần được Snail Ship phối hợp xử lý chặt chẽ hơn, Shop vui lòng liên hệ bộ phận CSKH và cung cấp thông tin Shipper qua hotline hoặc Fanpage https://www.facebook.com/snailship/ hoặc trên tính năng Hỗ trợ (Chat với Snail) của ứng dụng.

Snail Ship sẽ  góp ý và nhắc nhở lại  Shipper.
Đồng thời, xem xét phương án trừ điểm trong hệ thống đánh giá của Snail Ship.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?