Trong trường hợp, hàng giao chậm do nguyên nhân chủ quan đến từ Shipper, Shop vui lòng  liên hệ bộ phận CSKH của Snail Ship và cung cấp thông tin Shipper thông qua Fanpage https://www.facebook.com/snailship/ hoặc trên tính năng Hỗ trợ (Chat với Snail) của ứng dụng.

Snail Ship sẽ  góp ý và nhắc nhở lại  Shipper.
Đồng thời, xem xét phương án trừ điểm Trong hệ thống Đánh giá của Snail Ship.

Shop cũng có thể đánh giá và chấm điểm Shipper trên ứng dụng ngay sau khi việc giao hàng kết thúc. 

Đánh giá shipper của Shop rất quan trọng đối với Snail Ship vì qua đó chúng tôi có thể nâng cao chất lượng đội ngũ Đối tác Shipper nói riêng và dịch vụ nói chung.

Để hạn chế tình trạng giao chậm đơn hàng:

  • Khi tạo đơn hàng, Shop có thể ghi thời gian giao hàng mong muốn tại mục "Ghi chú" trong phần Xác nhận đơn hàng để Shipper nắm được trước khi quyết định nhận đơn.
  • Khi Shipper đến nhận hàng, Shop và Shipper nên thống nhất lại về thời gian giao hàng và thời gian dự trù phát sinh (nếu có) ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, giờ cao điểm và các yếu tố khách quan khác.
Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?