Nếu bạn không thể mở ứng dụng,  ứng dụng bị treo hoặc không thể thao tác được các chức năng, bạn vui lòng thực hiện những bước sau đây:

  • Bước 1: Kiểm tra lai kết nối mạng
  • Bước 2: Khởi động lại ứng dụng bằng cách Đăng xuất khỏi ứng dụng sau đó Đăng nhập lại
  • Bước 3: Thực hiện lại thao tác cần xử lý
  • Bước 4: Trong trường hợp bạn đã thử các bước hướng dẫn trên nhưng ứng dụng vẫn không khắc phục được lỗi, vui lòng thông báo thông báo đến chúng tôi kèm số điện thoại đăng ký hoặc Snail ID tới Fanpage: https://www.facebook.com/snailship/ hoặc trên tính năng Hỗ trợ (Chat với Snail) của ứng dụng.
Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?