Sau khi hoàn thiện đơn hàng, bạn có thể chấm điểm về thái độ phục vụ cũng như thời gian hoàn thành đơn hàng của bạn dành cho Shipper.
Hệ thống chấm điểm sẽ giúp Snail Ship hoàn thiện & ngày càng nâng cao dịch vụ.
Snail Ship thực sự quan tâm đến sự thành công trong từng đơn hàng của bạn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?