Sau khi bạn tạo đơn hàng thành công, hệ thống sẽ ghi lại tình trạng đơn hàng ở các thời điểm:

  • Đang tìm shipper
  • Shipper đang đến
  • Shipper đã lấy hàng/ Đang giao
  • Đã giao

Để biết được tình trạng của đơn hàng, bạn nhấn vào phần Danh sách đơn  trên ứng dụng để theo dõi :

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?