Để đặt nhiều đơn giao hàng trong một lần, tại giao diện nhập thông tin người gửi, người nhận, sau khi nhập xong thông tin người nhận thứ nhất, bạn thực hiện tiếp các bước sau đây:

  • Bước 1: Nhấn vào Thêm địa chỉ khác và nhập các thông tin tương ứng của các đơn hàng mới và chọn Tiếp tục
  • Bước 2: Điều chỉnh phí ship (nếu có)
  • Bước 3: Xác nhận tạo đơn hàng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?