Sau khi đăng nhập kênh SHOP trên ứng dụng, để TẠO ĐƠN HÀNG bạn làm theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Chọn chức năng GIAO HÀNG (Tạm ứng)/MUA HỘ
  • Bước 2: Điền thông tin NGƯỜI GỬI, ĐIỂM GIAO HÀNG, THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN
  • Bước 3: Điều chỉnh phí ship (nếu có) 
  • Bước 4: Xác nhận tạo đơn hàng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?