Cước phí đề xuất của ứng dụng chỉ là số liệu tham khảo.
Shop có thể trả phí ship thấp hơn, tuy nhiên, không thấp hơn cước tối thiểu quy định trên 1 đơn hàng và cước tối thiểu tính trên km (3.500đ/km)
Trường hợp, Shop sử dụng chức năng tự đặt tiền ship, các khuyến mại của Snail sẽ không áp dụng.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?