Phí giao hàng sẽ được tính theo khoảng cách từ Shop đến địa điểm giao hàng, với cước phí chỉ từ 3.500đ/km.
Snail Ship sẽ đưa ra Cước phí đề xuất và cung cấp công khai trên ứng dụng.
Cước phí này chỉ là số liệu tham khảo, shop có thể tự điều chỉnh phí giao hàng.
Cước phí cuối cùng dựa vào sự thỏa thuận giữa Shop và Shipper.
Lưu ý: Phí giao hàng còn phụ thuộc vào thời gian & tình hình thời tiết trong ngày.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?