Snail Ship là ứng dụng giao hàng tạm ứng không phụ phí.
Ngoài cước phí giao hàng phải trả cho Shipper, bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.
Với mong muốn đem đến cho Cộng đồng thật nhiều tiện ích, chúng tôi luôn từng ngày nâng cao, cải tiến dịch vụ để phù hợp với nhu cầu của người dùng.
Hãy trải nghiệm và cho Snail Ship biết cảm nhận của bạn nhé!

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?