Thời gian nhận đơn hàng qua Snail ship là không giới hạn và được thực hiện dựa vào thỏa thuận giữa Shop và Shipper.
Tại Snail, các shipper luôn sẵn sàng và làm việc đến sáng, thuận lợi cho cho nhu cầu ship hàng, ship đồ ăn đêm của các shop.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?