Hiện tại Snail Ship đang hoạt động tại 2 thành phố lớn là:
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh

và sẽ sớm mở rộng sang các Thành phố khác trong tương lai gần nhất.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?