• Kích thước, trọng lượng của hàng hóa được chấp nhận dựa theo thỏa thuận của Shop và Shipper.
  • Nếu hàng hóa của bạn có khối lượng hoặc kích thước lớn, bạn nên bổ sung thông tin này vào phần ghi chú để shipper chủ động nhận đơn thuận tiện hơn.
  • Giá trị tạm ứng tối đa của hàng hóa tại Snail ship hiện nay lên đến 10 triệu đồng.
Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?