Hàng hóa được phép giao tại Snail Ship không thuộc các danh mục sau:

  • Vũ khí, đạn dược, các chất cháy nổ và các loại hàng bị cấm theo quy định của Pháp Luật.
  • Các loại thuốc, giống vật nuôi, hàng thực phẩm tươi sống. 
  • Hàng điện, điện tử, tiền, kim khí quý, các loại đá quí hay các tài sản khác tương tự.
  • Hàng hóa nguy hiểm, độc hại, có nguy cơ hư hỏng cao và/hoặc có khả năng phóng xạ. 
  • Các loại hàng hóa khác theo quy định của Pháp Luật.
Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?