Nếu bạn là người mua hàng và muốn dùng Snail Ship để giao nhận:
Shipper có thể ứng trước giúp bạn chi phí thanh toán món hàng.
Khi nhận hàng, bạn sẽ hoàn lại số tiền này cho Shipper.

Lưu ý:

  • Tài khoản chưa định danh trên ứng dụng chỉ tạo được các đơn mua hộ có giá trị không vượt quá 300.000đ.
  • Bạn vui lòng ghi rõ thông tin mua hàng: địa chỉ, số điện thoại liên hệ để mua hàng và ghi chú thêm về loại hàng hóa để shipper thực hiện việc mua hàng được nhanh nhất.
  • Bạn vui lòng báo trước người bán hàng về việc cung cấp hóa đơn ghi rõ giá trị hàng hóa cho shipper.

Trong trường hợp các điều kiện trên không được đáp ứng, shipper có thể từ chối đơn hàng của bạn.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?