Nếu bạn là chủ shop và đặt giao hàng qua Snail Ship: Bạn có thể nhận thanh toán trước cho món hàng từ Shipper.
Shipper sẽ nhận lại khoản tạm ứng này từ khách mua hàng của bạn.
Giá tri tạm ứng tại Snail ship lên tới 10 triệu đồng - là điểm nổi bật của Snail Ship cho các shop bán hàng so với các ứng dụng khác.

Lưu ý:

  • Shop chưa định danh trên ứng dụng chỉ tạo được các đơn hàng có giá trị không vượt quá 300.000đ.
  • Shop vui lòng ghi rõ thông tin người nhận hàng và thông báo tới người nhận về số tiền cần thanh toán, để việc giao hàng được nhanh nhất.
  • Shop vui lòng cho phép shipper kiểm tra hàng hóa và đồng kiểm, đồng thời cung cấp hóa đơn ghi rõ giá trị hàng hóa. Trong trường hợp các điều kiện trên không được đáp ứng, shipper có thể từ chối việc giao hàng. 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?