Snail rất tiếc và chia buồn cùng bạn nếu việc này xảy ra.
Snail sẽ cố gắng hỗ trợ bạn tìm thêm thông tin Shop/Người nhận.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?