Trong trường hợp nhận phải đơn hàng xấu từ shop, bạn có thể  liên hệ Bộ phận CSKH của Snail Ship để  cung cấp thông tin Shop và đơn hàng.
Snail Ship sẽ xác minh và lưu các thông tin này cập nhật lên mục Tìm phốt của ứng dụng, hỗ trợ bạn và các Shipper khác có thể tránh được rủi ro từ Shop này ở các lần nhận đơn sau.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?