Để biết được lịch sử đăng đơn, thông tin số đơn của Shop, trước tiên Shipper cần đăng ký Nâng cấp tài khoản VIP trên ứng dụng.
(Xem thêm thông tin về Nâng cấp VIP tại đây.)

Khi đã là tài khoản VIP, trên đơn hàng sẽ hiển thị số đơn Shop đã tạo cạnh thời gian Shop đăng đơn hàng.

Để xem Shop đã từng có PHỐT chưa và chi tiết lịch sử tạo đơn của Shop, bạn thực hiện kiểm tra theo các bước sau đây: 

  • Bước 1: Bấm vào đơn hàng cần kiểm tra 
  • Bước 2: Vào phần đơn lưu, bấm chọn Lịch sử để xem thông tin số đơn và lịch sử đăng đơn của shop.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?