Để biết được lịch sử đăng đơn, thông tin số đơn của Shop, trước tiên Shipper cần đăng ký Nâng cấp tài khoản VIP trên ứng dụng.
(Xem thêm thông tin về Nâng cấp VIP tại đây.)

Khi đã là tài khoản VIP, bạn thực hiện kiểm tra theo các bước sau đây: 

  • Bước 1: Bấm vào đơn hàng cần kiểm tra thông tin shop
  • Bước 2: Vào phần đơn lưu, bấm chọn Lịch sử để xem thông tin số đơn và lịch sử đăng đơn của shop.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?