Để tăng tính đảm bảo cho chuyến đi của Shipper, cũng như đánh giá độ tin cậy của Shop, Shipper có thể  tra cứu thông tin về shop thông qua việc xem lịch sử đăng đơn, thông tin số đơn của shop và  chức năng Tìm phốt trên ứng dụng, thông qua hình thức nâng cấp tài khoản VIP.
Xem thêm thông tin về Nâng cấp VIP tại đây

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?