Tính năng Nhận nhanh giúp cho shipper gửi được comment (hoặc tin nhắn) nhanh nhất đến các bài đăng Facebook với nội dung đã được tạo sẵn từ trước.

Để nhận nhanh đơn hàng, bạn cần nâng cấp tài khoản VIP, sau đó thực hiện theo các hướng dẫn sau:
Bước 1: Vào phần Cá nhân
Bước 2: Vào phần Nhận nhanh-> Cấu hình nhận nhanh (chức năng VIP)
Bước 3: Nhập nội dung bạn cần gửi nhanh đến Shop
Bước 4: Nhấn Thêm để hoàn tất.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?