Tại Snail Ship, Shipper có thể nhận đơn hàng bằng 2 cách:

  • Đơn hàng hệ thống: Là đơn hàng do Shop tạo trên ứng dụng Snail Ship.

Để nhận đơn hệ thống, bạn cần kích hoạt chức năng Sẵn sàng nhận đơn, hệ thống sẽ tự động chuyển đến bạn các đơn gần nhất. Bạn có 30s để quyết định Nhận đơn nếu thấy phù hợp hoặc Bỏ qua nếu không phù hợp/không đáp ứng được yêu cầu của đơn hàng.
Để nhận đơn app, các bước thao tác trên hệ thống như sau:

Bước 1: Khi có đơn hệ thống, sẽ có thông báo cho bạn biết và bạn có 30s để quyết định Nhận đơn hoặc Bỏ qua => Bấm chọn Nhận đơn.
Bước 2:
Sau khi chọn Nhận đơn, sẽ có 1 popup xác nhận lại việc bạn chắc chắn nhận đơn hàng=> Bấm chọn Xác nhận.
Bước 3:
Bấm chọn Đã tới nơi, khi đến địa chỉ của Shop, nhận và ứng tiền hàng.
Bước 4:  Giao hàng cho Khách hàng và nhận lại tiền hàng đã ứng, sau khi hoàn tất, bấm chọn Đã giao để kết thúc đơn giao hàng.
Lưu ý: Đối với đơn hàng có nhiều hơn 1 điểm giao hàng, tại Bước 4 Shipper chỉ thực hiện bấm chọn Đã giao khi kết thúc đơn hàng cuối cùng nằm trong đơn hàng đó.

  • Đơn hàng lấy trên Facebook: Là đơn hàng do Shop đăng trên các nhóm bán hàng, ship hàng trên Facebook.

Để nhận đơn facebook, bạn có thể gọi trực tiếp cho shop hoặc bình luận, gửi tin nhắn đến bài đăng để nhận đơn.

Ngoài ra, bạn có thể lọc các đơn theo tiêu chí bạn mong muốn như: Địa chỉ, Bán kính, Tiền ship. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Bấm chọn chức năng Lọc đơn
Bước 2:
Nhập từ khóa bạn muốn lọc (VD: Tên đường chẳng hạn) và chọn bán kính, phí ship bạn mong muốn. Sau đó, bạn nhớ gạt sang nút xanh nhé.
Bước 3: Bấm chọn Áp dụng để hoàn tất việc lọc đơn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?