Nếu bạn không nạp được shell, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:

- Bước 1: Kiểm tra kết nối mạng.

- Bước 2: Khởi động lại ứng dụng bằng cách đăng xuất sau đó đăng nhập lại.

- Bước 3: Thao tác lại chức năng nạp tiền trên ứng dụng.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả các bước nêu trên nhưng vẫn không nạp được shell, vui lòng thông báo cho Bộ phận CSKH của Snail Ship, kèm số điện thoại bạn đăng ký hoặc Snail ID thông qua tính năng Hỗ trợ (Chat với Snail) trên ứng dụng để được trợ giúp.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?