Để nâng câp tài khoản VIP, bạn vui lòng thao tác theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Vào phần Cá nhân trên ứng dụng.
  • Bước 2: Chọn Ví Snail / Nâng cấp.
  • Bước 3: Lựa chọn gói dich vụ.
  • Bước 4: Nạp shell bằng cách Nạp tài khoản thông qua các hình thức có sẵn trên ứng dụng ( Trong trường hợp Ví Snail chưa có hoặc không đủ shell để mua gói bạn lựa chọn).
  • Bước 5: Nâng cấp tài khoản sau khi nạp shell thành công.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?