Tài khoản VIP được nâng cấp giúp cho Shipper dễ dàng tiếp cận các đơn hàng nhận nhanh.
Quyền lợi khi nâng cấp VIP:

  • Nhận nhanh (Bình luận và gửi tin nhắn)
  • Xem số đơn của Shop
  • Lịch sử đăng đơn (FB +SDT)
  • Quản lý đơn nâng cao

Nâng cấp VIP cũng chính là cách tăng tính đảm bảo cho chuyến đi của Shipper.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?