Khi bạn là Shipper tại Snail Ship: Bạn sẽ ứng trước chi phí thanh toán món hàng mà Khách hàng muốn mua. Khi nhận hàng, Khách hàng sẽ hoàn lại số tiền này cho bạn.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?