Để cập nhật thông tin Số Điện Thoại đăng ký tài khoản, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

  • Bước 1: Tạo tài khoản Snail mới từ Số điện thoại mới
  • Bước 2: Cung cấp Số điện thoại đăng ký tài khoản cũ và mới tới Snail thông qua tin nhắn trên ứng dụng hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/snailship

Snail sẽ kiểm tra và hỗ trợ bạn cập nhật  lại thông tin tài khoản.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?