Hiện tại Snail đang hoạt động tại 2 thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, tương lai sẽ mở rộng sang các thành phố khác

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?