Sau khi kết thúc đơn hàng, bạn sẽ thấy mục đánh giá trên màn hình bạn hãy chọn số sao mà bạn muốn đánh giá:

1 sao: rất tệ

2 sao: tệ

3 sao: trung bình

4 sao: rất tốt

5 sao: tuyệt vời 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?