Snail rất tiếc và xin chia buồn cùng bạn về sự cố này, bạn vui lòng thông báo sự vụ này cho chúng tôi bằng cách nhấn vào hội thoại mới bên dưới kèm các thông tin về đơn hàng, hình ảnh ( nếu có),số điện thoại hoặc Snail ID để được hỗ trợ.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?