Chào bạn, nếu bạn vào hệ thống báo lỗi và bạn không thể nhận được đơn hàng, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Kiểm tra lại tài khoản đăng nhập 

Đăng xuất khỏi ứng dụng snail rồi đăng nhập lại

Nếu bạn vẫn không nhận được đơn hàng bạn vui lòng thông báo cho chúng tôi kèm số điện thoại bạn đăng kí hoặc Snail ID, chụp ảnh màn hình bị lỗi bằng cách nhấn vào hội thoại mới bên dưới.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?