Chào bạn, nếu bạn thao tác gọi trên đơn hàng không được bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Đảm bảo dịch vụ dữ liệu và gói internet của bạn đang hoạt động 

Tắt khỏi ứng dụng sau đó vào lại

Thao tác gọi trên đơn hàng 

Nếu bạn vẫn không thể thao tác gọi hãy thông báo cho chúng tôi kèm số điện thoại hoặc Snail ID của bạn bằng cách nhấn vào hội thoại mới bên dưới 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?