Chào bạn, để nâng cao tài khoản VIP bạn vui lòng thao tác theo các bước sau:

Vào phần cá nhân trên màn hình ứng dụng 

Chọn phần ví Snail/ nâng cấp

Tham khảo quyền lợi nâng cấp VIP và chọn gói dịch vụ

Nạp tiền vào tài khoản bằng các hình thức đã có 

Nâng cấp tài khoản sau khi nạp Shell thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?